FN’S BÆREDYGTIGHEDS MÅL

Vi har alle et ansvar for at gøre verdenen et bedre sted at være i. Vi kan ikke redde verdenen, men vi kan gøre en lille forskel med vores handlinger.

De bæredygtige udviklingsmål, også kendt som Global Goals, blev vedtaget af alle FN’s medlemsstater i 2015 som en universel opfordring til handling for at afvikle fattigdom, beskytte planeten og sikre fred og velstand til alle mennesker inden 2030.

I foråret 2021 blev vi certificeret af Bureau Veritas i alle de 17 verdensmål, som de første i vores kategori. Certificeringen dykker ned i virksomheden og checker holdninger, adfærd og fremtidsplaner ud fra de 17 verdensmål. På baggrund af disse analyser, og vores vurderinger, har vi valgt at fokusere på seks af de 17 verdensmål. 4 som hovedfokus og 2 som delfokus. Disse mål er valgt, fordi det er her, vi kan gøre den største forskel og påvirke mest – både nationalt og internationalt. Nedenfor er beskrevet med eksempler, hvordan vi støtter op om vores 6 mål.

Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper.

En god hygiejne er skelsættende for at kunne opretholde et rent og sundt miljø, som hindrer smittespredning af bakterier og virus. Som producent af effektive og allergivenlige Home Care produkter er vi med til at udbrede hygiejne-produkter til en overkommelig pris, som højner renlighed og sundhed i hele verdenen. For at støtte op om et sundt liv i vores eget hjemland støtter vi Julemærkehjemmet Hobro, som fremmer trivsel blandt børn i svære og udfordrede situationer

Opnå ligestilling mellem kønnene og styrk alle kvinders og pigers rettigheder og muligheder

Hos Nopa Nordic behandler vi hinanden ligeværdigt og med ligeløn uanset køn. Vi har mange kvinder i ledelsen og lige mange kvinder og mænd i bestyrelsen.

Sikre at alle har adgang til vand og sanitet, og at dette forvaltes bæredygtigt

For at værne om miljøet er det vigtigt, at det vi udleder fra vores husstande og vores produktioner ikke skader naturen og vores omgivelser. Vi udvikler produkter uden skadelig kemi og udbreder dem til hele verden. Derudover arbejder vi med kompaktering og koncentrering af produkter, som sparer på vandet (og transporten). For at støtte op vandmiljøet herhjemme udleder vi intet ubehandlet spildevand i miljøet fra vores produktion.

Sikre at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris

Vores strøm købes via vindcertifikater og støtter den grønne omstilling til vindenergi og fossilfri energiproduktion. Vi bruger fjernvarme, hvor varmen er fremstillet af træflis, som er et restprodukt fra bæredygtig træproduktion. Varmen er CO2-neutral, fordi træerne genplantes, og den nye skov absorberer den CO2, der udsendes under produktionen af træflisen. 40% af fjernvarmen kommer fra overskudsvarme fra en anden produktionsvirksomhed.

Sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsformer

Vi har fokus på egen håndtering af affald og fremmer brugen af cirkulære kredsløb i produktionen. Vi guider om og fremmer brugen af genanvendt plast. Vi ser ind i forbrugsmønstre, også når det gælder afskaffelse af plasten igen. Vi støtter op om de forbrugerkendte certificeringer indenfor vores felt og udarbejder ingen certificeringer selv.

Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet

Al vores karton er kompatibel med FSC®, der støtter ansvarlig forvaltning af skove. Vi køber RSPO Mass Balance råvarer og tager derigennem hensyn til biodiversitet og beskytter skrøbelige ecosystemer.

Kontakt os

Kontakt vores kundeservice eller salgsteam via formularen til højre. Du kan også ringe eller sende os en mail, så guider vi dig til rette medarbejder.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Tlf.: +45 89 122 122
mail@nopanordic.com