Målrettet nedbringelse af vaskevand i produktionen. Herudover særlig fokus på speciel opsamlingsmetode og genbrug af alt spildevand i forbindelse med klorproduktion.