Det kan en Life Cycle Assessment af jeres produkt: Se et eksempel på vores nye LCA-værktøj

Oct 23, 2023

Er du nysgerrig på, hvad du kan få ud af en Life Cycle Assessment af dit produkt? Se, hvad et skifte fra Ready-To-Use til Refill fx kan betyde – og hvilke spørgsmål, det rejser  

Hvad er det helt konkret, du kan med vores nye Life Cycle Assessment-værktøj (LCA)? 

Det korte svar er, at du kan se, hvordan et produkt påvirker vores planet, og hvad I kan gøre for at mindske påvirkningen.  

Det lange svar er, at det afhænger af jeres produkt og fokus. Og at det netop er styrken ved værktøjet: At det giver svar på lige præcis jeres spørgsmål, ikke bare overordnede betragtninger. 

Lad os se på et eksempel. 

Eksempel: Ready-To-Use vs Refill 

Forestil dig, at du leverer dit produkt i en Ready-To-Use-sprayflaske, og at du overvejer at skifte til/supplere med en koncentreret Refill-løsning, hvor produktet skal blandes med vand. 

Med LCA får du en rapport, der viser, hvilken effekt dette skifte vil have i forhold til 17 forskellige parametre inden for Human, Air, Water, Nature, Energy, Economy og CO2 – med mulighed for at dykke ned i de enkelte parametre. 

Samtidig får du et overblik, der kan se sådan her ud (NB, at parametrene i praksis vil have fokus på forskellige elementer inden for de syv kategorier – så “Mennesker” fx dækker over hhv. toksicitet relateret til kræft, toksicitet relateret til andre sygdomme samt skader fra arbejde og trafik). 

Her er Ready-To-Use-sprayflasken sat til Index 100 (Den blå søjle) på alle parametre – fra global opvarmning til påvirkningen på menneskers helbred. Refill-løsningen er illustreret med den orange søjle. 

I dette eksempel er der en entydigt positiv effekt ved skiftet, hvilket er naturligt, fordi den store ændring er, at du mindsker beholderens størrelse. 

I andre eksempler – hvor du eksempelvis ændrer på produktets ingredienser – kan der imidlertid være en positiv effekt på nogle parametre og en negativ effekt på andre parametre, fx hvis du mindsker påvirkningen på ozonlaget, men øger forbruget af vand.  

En LCA leverer altså ikke det endelige svar. Men den leverer et værdifuldt og oplyst grundlag for overvejelser og beslutninger. 

Og det gælder faktisk også i eksemplet ovenfor … 

Du får svar. Og nye spørgsmål  

Selv om eksemplet med Ready-To-Use og Refill umiddelbart virker enkelt og har en helt logisk konklusion, er det ikke så enkelt endda.  

For du skal også være opmærksom på det, LCA ikke viser. 

Det kan fx være målgruppens vaner og forbrugsmønstre. Hvis de ikke er vant til at købe refill-produkter, kan det kræve en ekstra indsats på andre områder at lave et skifte – blandt andet for at sikre, at folk ikke køber en konkurrents produkt i stedet. 

Hvis produktet ikke bliver købt, har selv store ændringer jo ingen effekt. 

 

 *Vores LCA er baseret på konsekvens livscyklusvurdering fra cradle-to-gate i henhold til ISO14040/14044 ved Stepwise2006 (v 1.5) metoden. Datagrundlaget består af primær data fra eksempelvis leverandører og gennemsnitlig data fra Ecoinvent 3.9.1 databasen. LCA’en er valideret af tredjepart. Yderligere information kan gives på opfordring.

 

 

Written By Nopa Nordic Allison

Related Posts