MUDP (Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram) – et fyrtårnsprojekt om nedbringelse af CO2 er godkendt og igangsat.